เข้าร่วมฝึกอบรมการผลิตและการแปรรูปกล้วยน้ำว้าอย่างมืออาชีพ ที่สถานีวิจัยปากช่อง

ทานฝันเราพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อคุณภาพผลิตภัณฑ์จะดีขึ้นต่อไปครับ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ทานฝันได้เข้าร่วมฝึกอบรม การผลิตและการแปรรูปกล้วยน้ำว้าอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ที่สถานีวิจัยปากช่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

สถานีวิจัยปากช่อง

ฝึกอบรมการผลิตและการแปรรูปกล้วยน้ำว้าอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ที่สถานีวิจัยปากช่อง นครราชสีมา

ในการอบรมได้รับเกียรติจาก อ.กัลยาณี สุวิทวัส ผู้พัฒนาสายพันธุ์กล้วยน้ำว้าปากช่อง 50  มาเป็นวิทยากรอบรมครับ อาจารย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์กล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 ว่ามีปลูกอย่างไร คุณสมบัติอย่างไร เหมาะกับนำไปแปรรูปอย่างไร และอื่นๆอีกมากมาย ทานฝันจะนำความรู้นี้ไปต่อยอด พัฒนา ขนมกล้วยเบรคแตกให้อร่อยยิ่งขึ้นไปอีกครับ

0