event

เข้าร่วมฝึกอบรมการผลิตและการแปรรูปกล้วยน้ำว้าอย่างมืออาชีพ ที่สถานีวิจัยปากช่อง

ทานฝันเราพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อคุณภาพผลิตภัณฑ์จะดีขึ้นต่อไปครับ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ทานฝันได้เข้าร่วมฝึกอบรม การผลิตและการแปรรูปกล้วยน้ำว้าอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ที่สถานีวิจัยปากช่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (more…)

event

เข้าร่วมอบรมโครงการ Next Step NEC : เจาะลึกกลยุทธ์การตลาดยุค 4.๐ นครราชสีมา

[caption id="attachment_171" align="aligncenter" width="750"]โครงการ Next Step NEC โคราช โครงการ Next Step NEC : เจาะลึกกลยุทธ์การตลาดยุค 4.๐ ที่นครราชสีมา[/caption] "ทานฝัน กล้วยเบรคแตกและขนมไทยทานเล่น" ได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรมโครงการ Next Step NEC : เจาะลึกกลยุทธ์การตลาดยุค 4.๐ ที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2560 ซึ่งจัดโดยสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (more…)